2017-04-06 22:05:09

/

Przegląd kominiarski - zaproszenie do składania ofert

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego na budynkach i wg zakresu poniżej. Wszelkie pomiary oferent wykona we własnym zakresie. Na indywidualną prośbę udostępniamy inwentaryzację kominów.

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy