2020-09-09 20:08:22

/

Remont dachu wraz ze wzmocnieniem stropu poddasza - Wąska 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu wraz ze wzmocnieniem stropu poddasza w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Wąska 3.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Przedmiar robót