2020-07-20 22:39:50

/

Rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w.u. - A. Krajowej 34

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót polegających na rozprowadzeniu instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych budynku WM Armii Krajowej 34 w Gołdapi.
Instrukcja do złożenia oferty
Przedmiar
Formularz ofertowy