Utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji i w budynku – Grabowo 27 (aktualizacja)

Dec 05 2023

/

Utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji i w budynku - Grabowo 27 (aktualizacja)

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp z o.o., działając w imieniu Gminy Gołdap zaprasza Wykonawców do składania ofert na:
1. utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji i w budynku na działce oznaczonej nr 156/3 w Grabowie nr 27 (Ośrodek Zdrowia w Grabowie)
2. drobne naprawy i konserwację
3. obsługa kotłowni c.o.

Szczegóły w załączniku poniżej:
GRABOWO 27 SPRZĄTANIE OFERTA

Related Posts