2019-03-21 21:24:02

/

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 4.03.2019

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Siedlisko 16 unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 4.03.2019 r. dotyczące remontu budynku w zakresie wymiany pokrycia dachowego i wykonania ściągów na wysokości do drugiego piętra.

Beata Skok
Dział Techniczny ADM w Gołdapi