2019-07-14 20:53:28

/

Usunięcie drzew - Partyzantów 27B

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na usunięcie 5 sztuk drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach pozostałych drzew wraz z uprzątnięciem terenu po wykonanych pracach na posesji Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 27B w Gołdapi.
Zapytanie ofertowe drzewa Partyzantów 27 B
Formularz ofertowy drzewa Partyzantow 27 B
Mapka