Wykonanie audytu energetycznego – Żeromskiego 8

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 8 w Gołdapi.
Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty