2022-05-07 00:11:40

/

Wykonanie audytu energetycznego - Żeromskiego 8

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 8 w Gołdapi.
Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty