2017-04-27 14:56:35

/

AKTUALIZACJA - Wykonanie dokumentacji technicznej - Armii Krajowej 38

ZMIANA TERMINU do 15.05.2017
Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu budynku Armii Krajowej 38 w Gołdapi:
– przedmiar,
– kosztorys inwestorski,
– projekt budowlany.

Zakres prac:
– demontaż zadaszeń z blachodachówki znajdujących się nad drugim piętrem,
– docieplenie ścian znajdujących się nad pierwszym piętrem,
– wykonanie kolorystyki całego budynku,
– wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem – ułożenie polbruku ok. 240 m²

Wszelkie pytania oraz oferty cenowe prosimy kierować na adres mailowy k.kolodziejska@admgoldap.pl osobiście lub drogą pocztową na adres Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19 -500 Gołdap

Termin składania ofert: do 19.04.2017r.

ZMIANA TERMINU do 15.05.2017

Poniżej poglądowe zdjęcia budynku oraz posesji.

Dział Techniczny ADM