Wykonanie ekspertyzy technicznej – Malarska 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej problemu pojawiania się wody w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Malarska 5.
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty