2021-11-19 08:31:51

/

Wykonanie konserwacji belek stalowych w poziome stropów w piwnicach - Kościuszki 3

Ponownie zapraszamy do składania ofert na wykonanie konserwacji belek stalowych stropów w piwnicach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 3 w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty