2021-07-10 06:35:20

/

Wykonanie konserwacji belek stalowych w poziome stropu w piwnicy- TATYZY 7 (ogłoszenie 2)

Ponownie zapraszamy do składania ofert na wykonanie konserwacji belek stalowych stropu w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej u. Tatyzy 7 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty