2021-12-23 23:30:10

/

Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania instalacji c.o. i c.w.u. - Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania instalacji c.o. i c.w.u., montażu kotła c.o. w lokalu mieszkalnym numer 2 oraz wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku Mazurska 11 w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania projektu