2022-06-25 18:15:59

/

Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki części budynku - działka 885/19 przy ul. Partyzantów

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki części budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce 885 / 19 przy ul. Partyzantów w Gołdapi.
Instrukcja do wykonania projektu
formularz ofertowy