Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki części budynku – działka 885/19 przy ul. Partyzantów

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki części budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce 885 / 19 przy ul. Partyzantów w Gołdapi.
Instrukcja do wykonania projektu
formularz ofertowy