2021-07-06 14:36:27

/

Wykonanie / rozprowadzenie pionów c.o. i c.w. - Kościuszki 18

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie / rozprowadzenie pionów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem szafek natynkowych z wyprowadzeniem do 12–stu mieszkań oraz montażem urządzeń pomiarowych ( dostarczonych przez inwestora ) na
budynku WM Kościuszki 18 w Gołdapi – na trzech klatkach schodowych.
Instrukcja – Kościuszki 18
Formularz ofertowy
KOSCIUSZKI 18 PIONY CO I WOD. przedmiar
OPIS Kościuszki 18
RYS. 1 – PLAN SYTUACYJNY
RYS. 2 – INSTALACJA WODA – RZUT PIWNICY
RYS. 3 – INSTALACJA WODA – ROZWINIĘCIE
RYS. 4 – INSTALACJA CO – RZUT PIWNICY
RYS. 5 – INSTALACJA CO – ROZWINIĘCIE
RYS.6 – SCHEMAT TECHNOLOGICZNY