2021-11-19 08:33:24

/

Wykonanie zaleceń z 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej - Kościuszki 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 3 w Gołdapi.
Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty