2021-07-12 21:26:50

/

Wykonanie zaleceń z 5-letniej okresowej kontroli stanu technicznego budynku - MAZURSKA 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej mazurska 23 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
formularz ofertowy