2021-07-14 11:13:23

/

Wykonanie zaleceń z 5-letniej okresowej kontroli stanu technicznego budynku - MICKIEWICZA 7

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 7; 19-500 Gołdap

Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
formularz ofertowy