2021-09-02 11:40:06

/

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych - Malarska 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Malarska 5.
Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Rysunek przewodów
Instrukcja do wykonania oferty