2022-06-14 23:47:12

/

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych - Słoneczna 3

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 3 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
rysunek przewodów kominowych
formularz ofertowy