2021-07-10 06:43:56

/

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego - PADEREWSKIEGO 10

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznego przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Paderewskiego 10.

Załącznikami do oferty są:
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty