2021-07-14 11:10:02

/

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego - WARSZAWSKA 4

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznego przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 4 w Gołdapi.

Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
formularz ofertowy
Rysunek przewodów