2021-07-10 06:46:34

/

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego- Żelazki 7 (ogłoszenie 2)

Ponownie zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żelazki 7.

Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
formularz ofertowy
Schemat kominów