2017-03-01 10:47:47

/

Wymiana ciepłomierzy

OGŁOSZENIE !!!

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty na dostawę i wymianę 42 szt. ciepłomierzy w budynku administrowanym przez ADM znajdującym się w Gołdapi.