2021-05-14 20:09:16

/

Zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła c.o.

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 5 przy ul. Mazurska 23 w Gołdapi.
Instrukcja
formularz ofertowy