2020-09-24 22:00:53

/

Zakup i montaż wodomierzy oraz skrzynki na listy - Budziska Leśne 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zakupie i montażu 6 szt. wodomierzy oraz skrzynki na listy w budynku WM Budziska Leśne 1 gm. Kruklanki powiat Giżycko.
Formularz ofertowy
Instrukcja