2023-05-23 11:17:17

/

Zapytanie ofertowe: Rozbiórka części budynku gospodarczego - Gołdap, ul. Partyzantów (działka nr 885/19)

Zapraszamy do składania ofert na rozbiórkę części budynku gospodarczego (część drewniana o powierzchni 30m2)zlokalizowanego w Gołdapi przy ul. Partyzantów na działce o numerze geod. 885/19.

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 formularz ofertowy

Załacznik nr 2 Opis

Załącznik nr 3 Projekt zagospodarowania terenu rozbiórki

Załacznik nr 4 Część fotograficzna

Załacznik nr 5 Przedmiar