Monthly archive for lipiec 2021

Wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącego wodociągu miejskiego – Mazurska 13

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącego wodociągu miejskiego do budynku Mazurska 13 wraz z włączeniem i przystosowaniem istniejącej instalacji wewnętrznej. Instrukcja formularz ofertowy Projekt przedmiar str. 5 MAPA MAURSKA 13 przedmiar str. 1-4

Więcej

Wykonanie przeglądów zbiorników na nieczystości płynne (szamba)

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów zbiorników na nieczystości płynne (szamba) wraz z badaniem szczelności zbiorników. Instrukcja Formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie prac mykologicznych w lokalu nr 1 przy ul. Górnej 23

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac mykologicznych w lokalu nr 1 przy ul. Górnej 23 w Gołdapi – lokal o powierzchni 56,51 m2, częściowo podpiwniczony. Instrukcja prece mykologiczne Formularz ofertowy

Więcej

Pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego oraz prowadzenie badań – Mazurska 13

Wykonawca złoży ofertę cenową na pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z badaniami nad pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza wodociągowego od istniejącej sieci wodociągowej miejskiej przy ul. Mazurskiej do instalacji wewnętrznej lokalowej przy ul. Mazurskiej 13 w Gołdapi, gm. loco, woj. warmińsko – mazurskie, na działce nr 1960/50. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie prac remontowych związanych z likwidacją pleśni – Górna 23 (III)

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy Gołdap zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych związanych z likwidacją pleśni oraz prac towarzyszących w lokalu nr 1 przy ul. Górnej 23 w Gołdapi – lokal o powierzchni 56,51 m2, częściowo podpiwniczony. Instrukcja prace remontowe Formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie zaleceń z 5-letniej okresowej kontroli stanu technicznego budynku – MICKIEWICZA 7

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 7; 19-500 Gołdap Załącznikami do oferty są: Instrukcja do wykonania oferty formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie zaleceń z 5-letniej okresowej kontroli stanu technicznego budynku – PADEREWSKIEGO 22

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 22 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie zaleceń z przeglądu kominiarskiego – WARSZAWSKA 4

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznego przeglądu kominiarskiego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 4 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: Instrukcja do wykonania oferty formularz ofertowy Rysunek przewodów

Więcej

Wykonanie zaleceń z 5-letniej okresowej kontroli stanu technicznego budynku – 11 LISTOPADA 10

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 10 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie zaleceń z 5-letniej okresowej kontroli stanu technicznego budynku – MAZURSKA 23

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej mazurska 23 w Gołdapi. Załącznikami do oferty są: Instrukcja do wykonania oferty formularz ofertowy

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł