Monthly archive for sierpień 2022

Wykonanie projektu na montaż wkładów do przewodów dymowych – Wolności 11

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego na montaż trzech wkładów z blachy żaroodpornej do trzech przewodów dymowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi Wolności 11. Załącznikami do oferty są: Instrukcja do wykonania oferty formularz ofertowy Opinia lominiarska Wolności 11 Rysunek przewodów

Więcej

Wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku – Jaćwieska 11

Zapraszamy do składania ofert na wymianę pionu kanalizacyjnego w budynku WM Jaćwieska 11 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku – Partyzantów 27 B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z okresowej kontroli stanu technicznego budynku Partyzantów 27 B w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Montaż wkładu kominowego z blachy żaroodpornej – Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na montaż wkładu kominowego z blachy żaroodpornej na budynku WM Mazurska 12 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie zaleceń z rocznej i 5-letniej kontroli stanu technicznego – Górna 15

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznej i 5-letniej kontroli stanu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 15 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Montaż kotła c.o. wraz z rozprowadzeniem instalacji, itd… – Mazurska 11 (III)

Ponownie zapraszamy do składania ofert na montaż kotła c.o. wraz z rozprowadzeniem instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem wkładu kominowego, wymianą pionów kanalizacyjnych w lokalu nr 2 przy ul. Mazurskiej 11 ( zabytek ) w Gołdapi oraz robotami towarzyszącymi. Instrukcja – Mazurska 11 formularz ofertowy Gołdap Mazurska 11 PRZEDMIAR SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO RYS 4 RYS […]

Więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: montaż kotła c.o. wraz z rozprowadzeniem instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem wkładu kominowego, wymianą pionów kanalizacyjnych w lokalu nr 2 przy ul. Mazurskiej 11 ( zabytek ) w Gołdapi oraz robotami towarzyszącymi. Instrukcja – Mazurska 11 formularz ofertowy

Więcej

Wykonanie audytu energetycznego – Paderewskiego 22

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 22 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Wykonanie ekspertyzy technicznej i programu naprawczego (napływu wód do piwnic oraz pęknięć ścian) – Paderewskiego 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej i programu naprawczego dotyczących problemu pojawiania się napływu wód do piwnic oraz pęknięć ścian wewnętrznych piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Paderewskiego 1 w Gołdapi. formularz ofertowy Instrukcja do wykonania oferty

Więcej

Dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania – Słoneczna 3

Zapraszamy do składania ofert na dobór, zakup i montaż dwufunkcyjnego kotła centralnego ogrzewania wraz z demontażem i utylizacją istniejącego oraz pracami towarzyszącymi w lokalu nr 3 przy ul. Słonecznej 3 w Gołdapi. Instrukcja formularz ofertowy

Więcej

Kontakt

ADM w Gołdapi
ul. Konstytucji 3 Maja 3
19-500 Gołdap
Telefon / Fax: (87) 615-02-81
e-mail: info@admgoldap.pl

NIP: 847-13-83-803
REGON: 790657099
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000170417
Kapitał zakładowy: 350.500,00 zł