2022-08-16 22:23:44

/

Wykonanie zaleceń z rocznej i 5-letniej kontroli stanu technicznego - Górna 15

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznej i 5-letniej kontroli stanu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 15 w Gołdapi.
formularz ofertowy
Instrukcja do wykonania oferty