2022-08-10 09:25:48

/

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Mazurska 11

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania:
montaż kotła c.o. wraz z rozprowadzeniem instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem wkładu kominowego, wymianą pionów kanalizacyjnych w lokalu nr 2 przy ul. Mazurskiej 11 ( zabytek ) w Gołdapi oraz robotami towarzyszącymi.
Instrukcja – Mazurska 11
formularz ofertowy