2019-05-21 14:51:17

/

Izolacja pionowa fundamentów - Partyzantów 28

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 28 zaprasza wykonawców do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie izolacji pionowej fundamentów w budynku Partyzantów 28”.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja
Dodatkowe informacje
Formularz ofertowy