2020-02-18 19:33:02

/

Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic od strony tylnej i szczytowej - Partyzantów 28

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic od strony tylnej i szczytowej budynku WM Partyzantów 28 w Gołdapi

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Opis techniczny
Przedmiar część 1
Przedmiar część 2
Rzut piwnic
Inwentryzacja rzut piwnic