2017-04-03 15:34:12

/

Lipowa 5 - dostawa, montaż i uruchomienie bramy wjazdowej

OGŁOSZENIE !!!

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, działając w imieniu Zarządu budynku Lipowa 5 zaprasza zainteresowane firmy do przedstawienia oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie bramy wjazdowej przesuwnej
o długości 4 mb z napędem oraz z możliwością sterowania pilotem ( 8 kpl. )

Wszelkie pytania oraz oferty cenowe prosimy kierować na adres mailowy k.kolodziejska@admgoldap.pl

Termin składania ofert: do 21.04.2017r.

Dział Techniczny ADM