2015-05-19 11:40:14

/

Ogłoszenie na remont ogólnobudowlany

Ogłoszenie

jacwieska11Wspólnota Mieszkaniowa Jaćwieska 11 w Gołdapi zaprasza wykonawców do składania ofert na remont ogólnobudowlany bramy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaćwieska 11 w Gołdapi.

Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 25 maja 2015 do godziny 8:00.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym, pokój Nr 4, tel. 87 615-02-81.

Zarząd WM Jaćwieska 11 w Gołdapi

Pliki do pobrania:

Instrukcja do wykonania oferty
Druk Oferty
Część opisowa
Plan sytuacyjny
Przedmiar robót