2019-03-27 18:09:10

/

Ogrodzenie posesji Partyzantów 27B - słupki hydrauliczne

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o, zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na dostawę, montaż i podłączenie ogrodzenia posesji budynku Partyzantów 27B w postaci słupków hydraulicznych, sterowanych za pomocą pilotów.

Szczegóły w załącznikach:
Zapytanie ofertowe słupki Partyzantów 27 B
formularz ofertowy słupki Partyzantów 27 B
mapka partyzantów 27 B