2017-05-22 13:51:27

/

Plac Zwycięstwa 12 - remont klatki schodowej

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 12 w Gołdapi zaprasza wykonawców do złożenia ofert cenowych na remont klatki schodowej.

Treść ogłoszenia
Formularz ofertowy