Rozbiórka pieców licowanych kaflami – Wolności 1

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac polegających na rozbiórce pieców licowanych kaflami i trzonu kuchennego – westfalka wraz z demontażem bojlera i podgrzewacza elektrycznego w lokalu nr 13 przy ul. Wolności 1 w Gołdapi.
Instrukcja – piece
Formularz ofertowy