2020-12-04 15:51:27

/

Rozprowadzenie pionów instalacji c.o. i c.w. - Kościuszki 16

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie / rozprowadzenie pionów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem szafek natynkowych z wyprowadzeniem do 12 – stu mieszkań oraz montażem 24 sztuk urządzeń pomiarowych na budynku WM Kościuszki 16 w Gołdapi – na trzech klatkach schodowych.
Przedmiar
Projekt cz. rysunkowa
Projekt cz. opisowa
Instrukcja – Kościuszki 16
Formularz ofertowy