2019-10-01 23:02:19

/

Utwardzenia nawierzchni na zapleczu budynków - Armii Krajowej 11 i 13

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na: „Utwardzenia nawierzchni na zapleczu budynków położonych przy ul. Armii Krajowej 11 i Armii Krajowej 13”.

Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 22.10.2019 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4, lub tel. 87 615 02 81, 662 146 430.

Instrukcja podwórko
Formularz ofertowy
PRZEDMIAR I KOSZTORYS ŚLEPY”
Projekt B-W wraz z BIOZ
Mapa_Gołdap