2019-11-14 12:13:35

/

Wycinka 6 sztuk drzew - Partyzantów 27 B

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gołdapi, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 27 B w Gołdapi zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na wykonanie wycinki 6 sztuk drzew oraz wykonania cięć pielęgnacyjnych pozostałych drzew rosnących na terenie działki o numerze 970/43 przy ulicy Partyzantów 27 B w terminie do 31.12.2019 r. wraz z uporządkowaniem terenu po zakończonych pracach.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Mapka