2020-03-10 23:09:58

/

Wykonanie dokumentacji technicznej - Mazurska 12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień zgodnie z wykonaną Ekspertyzą budowlaną – zakres związany z odwodnieniem i izolacją fundamentów posesji WM Mazurska 12 w Gołdapi.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy