2021-04-09 11:54:13

/

Wykonanie zaleceń z 5-letniego przeglądu budowlanego - Kościuszki 12

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z 5-letniego przeglądu budowlanego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 12 w Gołdapi.
Załączniki:
Instrukcja do wykonania oferty
formularz ofertowy