2021-05-21 14:30:04

/

Wykonanie zaleceń z rocznego i 5-letniego przeglądu budowlanego - Górna 20

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zaleceń z rocznego i 5-letniego przeglądu budowlanego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Górna 20 w Gołdapi.
Załącznikami do oferty są:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy