2022-03-24 07:58:34

/

Wymiana zbiornika na nieczystości płynne - Kowalki 6 oraz Skocze 3

Zapraszamy do składania ofert na wymianę zbiornika na nieczystości płynne o pojemności do 10 m ³ wraz z robotami towarzyszącymi w
miejscowościach Kowalki 6 oraz Skocze 3.
Instrukcja
formularz ofertowy