2020-03-08 22:35:34

/

Wykonanie dokumentacji technicznej - Kościuszki 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej: projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień zgodnie z wykonaną opinią techniczną wraz z robotami towarzyszącymi – dotyczy budynku WM w Gołdapi Kościuszki 5.

Szczegóły w załącznikach:
Instrukcja do wykonania oferty
Formularz ofertowy
Opinia techniczna
Inwentaryzacja