2019-09-15 19:25:23

/

Wykonanie izolacji pionowej fundamentów - Partyzantów 28

Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na:

„Wykonanie izolacji pionowej fundamentów od strony północnej i wschodniej w budynku Partyzantów 28”

Oferty należy składać w biurze ADM w Gołdapi przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3 do dnia 30.09.2019 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Technicznym pokój nr 4, lub tel. 87 615 02 81, 662 146 430.

formularz ofertowy 2

instrukcja fundamenty 2

Inwentryzacja przyziemia

Opis techniczny

przedmiar zapytanie ofertowe

Rzut przyziemia