Wykonanie remontu dachu – Mazurska 5

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Mazurskiej 5 w Gołdapi.
Szczegóły w załącznikach poniżej:
formularz ofertowy remont
instrukcja remont
Mazurska 5 – inwentaryzacja A3
Mazurska 5 – inwentaryzacja A4
Mazurska 5 – opis do projektu
Mazurska 5 – plan sytuacyjny
Mazurska 5 – pozwolenie konserwatora
Mazurska 5 – projekt A3
Mazurska 5 – projekt A4
Mazurska 5 kosztorys ofertowy
Mazurska 5 przedmiar